Pues ahora os comprar viagra generico viagra traemos de la mano de html5doctor.

Reserveren Hoofdkwartier Delen

Reserveren van het Hoofdkwartier voor besloten activiteiten is alleen mogelijk voor mensen die in Drents Dorp actief zijn als vrijwilliger en voor organisaties die actief zijn in Drents Dorp.
Reserveren voor mensen die buiten Drents Dorp woonachtig zijn is NIET toegestaan.
Controleer voordat u reserveert of de datum en tijd waarop u wenst te reserveren vrij zijn via de agenda.

Vermeld bij uw reservering altijd de volgende gegevens:

Uw naam
Uw adres
Datum, begin en eindtijd activiteit
Omschrijving activiteit
Besloten of openbare activiteit
Telefoonnummer contactpersoon/contractant

Bij reservering zijn de gebruiksregels van het Hoofdkwartier van toepassing, u dient hiermee akkoord te gaan voor aanvang van de huur.

Aanvragen worden wekelijks verwerkt en na goedkeuring op de agenda geplaatst, reserveer uw activiteit dus bij voorkeur minimaal 10 dagen voor aanvang.

Aanvragen die niet aan het bovenstaande voldoen worden niet in behandeling genomen.