Pues ahora os comprar viagra generico viagra traemos de la mano de html5doctor.

Wie heeft er groene vingers? Delen

Remco van der Meulen zoekt buurtgenoten die zin hebben af toe te helpen bij het onderhoud van het groen onder het Strijps Bultje. Dat kan ook roulerend zijn.

Remco is directeur van Tonn, het bedrijf dat het parkeergras en de groene wand onder het Strijps Bultje leverde.
Zijn oproep: 

De groene parkeerplaatsen leveren een bijdrage aan een betere leefomgeving bij u in het Drents Dorp.  Ik ga jullie helpen met het onderhoud van het groen op de parkeerplaatsen. Op zaterdag 2 maart om 9.30 uur start ik met het onderhoud. Ik zal vervolgens iedere eerste zaterdag van de maand bij jullie komen. 

Ik doe een oproep aan u als buurtbewoners om mij te helpen. Het zou fijn zijn als iemand het onderhoud kan coördineren,  een duo die kleine onderhoudswerkzaamheden doet (dit kan rouleren) en een maandelijkse onderhoudsploeg (ook roulerend).

- Een coördinator (gedurende het hele jaar)

 • Het ophangen van de poster op diverse locaties
 • Het bijhouden van de intakelijst (voor kleine werkzaamheden en de onderhoudsploeg) gedurende het hele jaar
   

- Iemand die kleine onderhoudswerkzaamheden doet (wekelijks, dit kan rouleren)

 • De controle van de bewatering
 • Het verplaatsen van de ketting van het parkeervak in ruste
 • Het maaien van de ongebruikte parkeerplaats (indien daar de gelegenheid toe is)
 • Kale plekken onderhouden (leerzaam om dat samen met kinderen te doen)
 • Water geven (ook leuk om dat samen met kinderen toe doen)

- Een onderhoudsploeg van 4-6 personen (iedere eerste zaterdag van de maand, dit kan rouleren). 
We starten de ochtend met een kop koffie of thee.

 • Maaien
 • Vegen en harken
 • Eventueel aanplanten en inzaaien van de groene wand met kruiden

U kunt zich aanmelden door middel van een mail naar remco@tonn.nl of u kunt mij bellen op nummer 06 – 22876142. Wilt u hierbij aangeven welke hulp u mij kunt bieden?

Ik stel u hulp zeer op prijs en wacht uw reactie af. Als u vragen heeft, aarzelt u dan niet en bel mij gerust.

Met vriendelijke groet,
Remco van der Meulen